Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Sammanträden, förbundsdirektionen 2020
Torsdag den 27 februari, eftermiddag
Fredag den 15 maj, förmiddag
Fredag den 9 oktober, förmiddag
Fredag den 11 december, förmiddag

Sammanträden, arbetsutskottet 2020
Onsdag den 19 februari, eftermiddag
Onsdag 15 april, eftermiddag
Fredag den 11 september, förmiddag
Måndag den 9 november, eftermiddag

Plats och lokal meddelas senare.