Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Sammanträden, förbundsdirektionen 2019
Fredag den 11 oktober
Fredag den 13 december

Sammanträden, arbetsutskottet 2019
Onsdag den 11 september
Måndag den 11 november