Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Sammanträdesplan 2021 – Arbetsutskottet

Fredag den 3 september
Fredag den 29 oktober

Sammanträdestid 09.00 – 12.00.
Plats och lokal meddelas senare.

Sammanträdesplan 2021 – Förbundsdirektionen

Fredag den 8 oktober
Fredag den 26 november

Sammanträdestid 09.00 – 12.00
Plats och lokal meddelas senare.