Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Förbundsdirektionen i Ölands kommunalförbund sammanträder
Torsdag den 27  februari, kl. 13.00
Stadshuset i Borgholm, KS-rummet
Allmänheten har rätt att vara närvarande när ärendepunkt 6:
Årsredovisning 2019 behandlas, kl 13.05.
Kallelse som pdf nedan
ÖlkomDir20200227

Sammanträden, förbundsdirektionen 2020
Torsdag den 27 februari, eftermiddag
Fredag den 15 maj, förmiddag
Fredag den 9 oktober, förmiddag
Fredag den 11 december, förmiddag

Sammanträden, arbetsutskottet 2020 
Onsdag 15 april, eftermiddag
Fredag den 11 september, förmiddag
Måndag den 9 november, eftermiddag

Plats och lokal meddelas senare.