Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Sammanträden, förbundsdirektionen 2020
Fredag den 9 oktober, förmiddag
Fredag den 11 december, förmiddag

Sammanträden, arbetsutskottet 2020 
Fredag den 11 september, förmiddag
Måndag den 9 november, eftermiddag

Plats och lokal meddelas senare.

Förbundsdirektionens sammanträde 2020-10-09

Plats: Ekbacka, Tullgatan 38, Borgholm
Lokal: Gladan (Plan 2)
Tid: kl. 09.00
Allmänheten har rätt att närvara när ärendepunkt 7; Budget 2021
föredras klockan 09.30
Kallelse/dagordning som pdf nedan
ÖlkomDir20201009KallDag